Hier kunnen diverse dingen komen te staan (op iedere pagina hetzelfde):

aanbieding
speciale openingstijden
prettige … dagen
facebook